Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyet értesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (info@keletbutor.hu +36 30 962 89 26) rendelkezésedre áll.

 

ÁSZF célja

A www.keletbutor.hu Webáruház, Általános Szerződési Feltételeit továbbiakban ÁSZF, azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit, és egyéb, a Webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF az Eladó és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos Magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvény könyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló az Eladó Webáruháza által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Akár új regisztrált felhasználóról, akár visszatérő felhasználóról van szó a megrendelés során, felhívjuk figyelmét az ÁSZF elolvasására, mert esetlegesen annak tartalma időközben módosulhatott. Jelen ÁSZF a DÁTUM napjától határozatlan ideig hatályos.

Az ÁSZF hatálya

A www.keletbutor.hu Webáruház fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Eladó Webáruházának ÁSZF-ei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A www.keletbutor.hu  ÁSZF-ei mindaddig hatályban maradnak, amíg az Eladó Webáruháza által nyújtott szolgáltatásokat a www.keletbutor.hu biztosítja.

A létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül a fogyasztó eljuttatja az eladóhoz.

Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben vagy telefonon is visszaigazoljuk (max. 48 órán belül). Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg Hozzád 48 órán belül, úgy Neked mint fogyasztónak a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttséged megszűnik. Az áruházi rendszer által küldött automata megrendelés-másolat nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással.

A szerződés, webáruházban történő megrendelés esetén a rendelés visszaigazolásakor (megerősítés) jön létre, a teljesítés időpontja pedig webáruházban történt megrendelés esetén a termék vásárló által történő átvétele.

A szerződés telefonos megrendelés esetén a megrendeléskor jön létre, a teljesítés időpontja pedig telefonos megrendelés esetén a termék vásárló által történő átvétele.

A megrendelés telefonos, szóbeli, vagy e-mailben történő megerősítést követően minősül csak valós vásárlásnak.

A fentiek alapján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződéseket iktatjuk, a szerződések bármikor hozzáférhetőek.

A "Kapcsolat" menüpontban a fogyasztó megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheted szavatossági igényed, egyéb kifogást, esetleges panaszt, vagy kérhetsz információt valamely termékről vagy megrendelésről.

Tájékoztatunk továbbá, hogy internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződésed az interneten-kattintással- ráutaló magatartással valósul meg. Áruházunkban az elektronikus úton szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar. Tehát a szerződés megkötésének, és a szerződésnek valamint a későbbi kapcsolattartás során használt nyelve is magyar. A termékoldalakon található termék leírások nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. Tájékoztatunk továbbá, hogy a termék gyártói minden esetben fenntartják a termék és azok tulajdonságainak, szolgáltatásainak, funkcióinak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A feltüntetett vételár mindig bruttó ár az Általános Forgalmi Adót (ÁFA-t) tartalmazza, és magyar forintban értendő.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a Webáruház valamely termékére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

 

 

Kérjük, tanulmányozd át az alábbi tudnivalókat: 

Távszerződés:

A szerződés tárgya a www.keletbutor.hu internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak az e-mailben vagy telefonon történt visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre. A www.keletbutor.hu (Adószám: 67538258-2-35), mint Szolgáltató, valamint a megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint: a Szolgáltató köteles kiszállítás útján a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél vagy telefon alapján minden költséget tartalmaz (ez nem az automata visszaigazolás, melyet rendelésed feladásakor kapsz). Az eredeti számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedj megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérd jegyzőkönyv felvételét és ne vedd át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! A Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek szállítási költségeit NEM tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:

Kizárólag abban az esetben rendeld meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudod fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

Az adásvételi szerződés létrejötte

A felhasználó a megrendelést a Webáruház oldalán keresztül adhatja le. Ezt követően automatikus válaszüzenetet küldünk a fogyasztónak. A rendelés leadása még nem minősül szerződéskötésnek. A rendelésre válaszul küldött automatikus üzenet nem jelenti azt, hogy létrejött az adásvételi szerződés, a Webáruház részéről ilyenkor a megrendelés még nem elfogadott. A megrendelés elfogadása a következő üzenetben történik, amelyben tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy rendelésük státusza: feldolgozva. Ekkor jön létre az adásvételi szerződés a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

Vételár:

A szállítási díj nélkül, továbbá az Általános Forgalmi Adóval növelt magyar forintban értendőek.  A csomagolás környezetvédelmi termékdíja megfizetve. 

Fizetési feltételek:

Utánvét:  Kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetendő az áru ellenértéke, az eredeti készpénzfizetési számlát a csomag tartalmazza.  Átutalás előre: a megrendelést követően kiállítjuk az átutalásos számlát, a másolatát e-mailben eljuttatjuk a megrendelőnek. Csak telefonos egyeztetés vagy a számla másolat e-mailben történő elküldése után utalja át az összeget (a megrendelési értesítő küldése nem tekinthető számlának).  A számlán szereplő összeg bankszámlánkra történő megérkezését követően haladéktalanul intézkedünk a termékek kiszállításáról. Raktáron nem lévő termékek többségét 3-4 héten belül teljesítjük, illetve hosszabb szállítási határidejű termékek kiszállításáról külön értesítjük. Az egyedi megrendelések esetén a szállítási határidő 4-5 hét. Figyelem: előre átutalási megbízás esetén a MEGJEGYZÉS rovatba feltétlen tüntesd fel: azonosítód vagy neved (cég nevet), rendelési számot (melyet a megrendeléséről visszaigazolunk). A megrendelés visszaigazolását az általad megadott e-mail címre elküldjük, ha szükséges telefonon munkatársunk felhív további egyeztetés céljából.

Szállítási feltételek, díjjak:

Minden esetben változó, ha segítségre van szükséged a megvásárolt termékek hazaszállításában, nálunk kedvező áron az ország egész területére megrendelheted ezt a szolgáltatást. A szállítási díj a vásárolt termék értékétől illetve a lakóhelyed távolságától függ. Természetesen mindenben, amire szükséged van, a rendelkezésedre állunk, de a szállítás nem tartalmazza a házba/emeletre való pakolás költségét. Kérjük a szállítás részleteinek rögzítésekor mindenképp jelezd, ha pakolást is igényelsz, mert alap esetbe kollégánk egyedül érkezik a helyszínre és nem áll módjában a bútort be/fel pakolni. Igény esetén 2 kolléga érkezik és sérülésmentesen a helyszínre teszik a bútort. Előfordulhat, hogy a kiszállítás rajtunk kívül álló okokból (pl. útviszonyok, baleset, időjárási okok, vis major) az előzetes értesítés ellenére meghiúsul. Ilyenkor igyekszünk a fogyasztót az esetleges változásról a lehető leghamarabb tájékoztatni, és a kiszállítást a következő lehetséges időpontban ismét megkíséreljük.

FONTOS! 

A www.keletbutor.hu új vásárlóinak bruttó 100.000.-Ft-ot elérő vagy azt meghaladó rendelése esetén, telefonos egyeztetés után az összérték 50%-át, max. 8 napos fizetési határidővel előre utalással kell fizetni. Számlát állítunk ki a termék értékének 50%-áról és azt e-mailben elküldjük, teljesítés után postázzuk. A számla teljesítése után (50% teljesítése után) feladjuk megrendelését és a második 50%-ot a futárnak kell fizetni. További felvilágosítást kérhetsz az Ügyfélszolgálattól. Lehetséges a teljes vételár előre utalása is. A kiállított számla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek! 

A megrendelés módosítása, törlése:

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vásárló felé azonnal értesítést küld az Eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a Vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az Eladó illetékes munkatársa felé.  Amennyiben a vásárlóhoz a megrendelésének visszaigazolása 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az Te online megrendelésed akkor lép életbe, ha azt e-mailben, vagy telefonon visszaigazoljuk.

Az Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben: info@keletbutor.hu, vagy telefonon: +36309628926 kerülhet sor.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Vásárlástól való elállás joga és a szavatosság:

Minden vevőnek, aki futárszolgálatos teljesítéssel veszi át megrendelését, a vásárlástól számított 14 munkanapon belül indoklás nélküli elállási joga van, (ez a Törvényi előírás).

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab A vásárolt terméket 14 napon belül visszaküldheted eredeti számlával együtt címünkre: www.keletbutor.hu 4440 Tiszavasvári Madách  u. 22. Kérjük, az árut ne utánvéttel add fel, mert az ilyen módon visszaküldött csomagok szállítási költségét levonjuk a visszautalandó összegből. Az áru ellenértékét az általad megadott bankszámlaszámra utaljuk vissza. Az elállási jog csak sérülésmentes, rendszeresen még nem használt termékekre érvényes. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (azaz harminc) napon belül visszatéríteni.

A termékek esetleges cseréjét futárszolgálattal bonyolítjuk. Kérjük, ilyen igénye esetén forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a +36309628926-as telefonszámon, e-mailben info@keletbutor.hu 

Elállásra vonatkozó igényed előzetesen e-mailben, vagy személyesen kell bejelenteni! A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

 

Nem gyakorolható az elállás joga:

Kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Jogszabályaiban foglaltak az irányadóak. 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab.html Felvilágosítás, speciális kérés esetén kérjük, hívja Vevőszolgálatunkat: +36309628926

A "Kapcsolat" menüpontban megtalálod elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheted szavatossági igényed, egyéb kifogást, vagy kérhetsz információt valamely termékről vagy megrendelésről. 

 

A szerződés megszűnésének lehetősége:

A vevő bármikor kérheti az eladó és a vevő között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését, ezt az eladó tudomásul veszi. A vevő az eladó webáruházának használati lehetőségét biztosító vevő adatainak törlési igényét e-mailben illetve telefonon, az eladó Vevőszolgálatához történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az eladó maradéktalanul törli a webáruházból.  Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Jogszabályai:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab.html

A szerződéskötés nyelve magyar!

 

 

 

TOVÁBBI TERMÉKEINK
Alan 6 személyes étkező/Regi asztal/(DV)
105 900 Ft
KOSÁRBA info
Arion 6 személyes étkező/Berta asztal/(DV)
145 400 Ft
KOSÁRBA info
Maurus Ma32 (TEM)
29 400 Ft
KOSÁRBA info
130x60-as végig fiókos számítógép asztal(BF)
35 800 Ft
KOSÁRBA info
Larisa 4 klasszikus konyhabútor(RO)
148 500 Ft
KOSÁRBA info
Big-Mini 202cm szekrénysor(KZS)
70 500 Ft
KOSÁRBA info
MÉG TÖBB TERMÉK